ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
3.'''หม่อมเจ้าหญิงโกสุมภ์ สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ. 2391 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2462)
 
4.'''หม่อมเจ้าวัชรินทร์ สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ. 2393 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2462 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ) ประสูติแด่หม่อมกลีบ ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงสุคนธราศรี สุบรรณ พระธิดาใน'''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล]]''' มีโอรสและธิดา เช่นคือ 1.หม่อมราชวงศ์ถนอมวงศ์ สิงหรา, 2.หม่อมราชวงศ์พงศ์ประยูร สิงหรา 3.หม่อมราชวงศ์ตระกูลรัตน์ สิงหรา 4.หม่อมราชวงศ์หญิงศยุภาภักตร์ สิงหรา 5.หม่อมราชวงศ์ฉบับบูรณ์ สิงหรา และทรงมีหม่อมอีก 1 คน คือ หม่อมทองคำ สิงหรา ณ อยุธยา มีโอรสและธิดา คือ 1.หม่อมราชวงศ์หญิงภาคินี สิงหรา 2.หม่อมราชวงศ์หญิงยุพินพิทย์ สิงหรา 3.หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา 4.หม่อมราชวงศ์อักษรศิลป์ สิงหรา
 
5.'''หม่อมเจ้าหญิงกินเรศร์ สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ. 2395) ประสูติแด่หม่อมกลีบ
 
28.'''หม่อมเจ้าหญิงสุภาภรณ์ สิงหรา''' (ประสูติ พ.ศ. 2438 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2439)
 
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
561

การแก้ไข