ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอชทีเอ็มแอล"

ISO
(ISO)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ISO)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== ตัวอักษรเลื่อน ==
* โค้ดนี้จะทำให้ตัวอักษรไม่สามารถเลื่อนไปทางซ้ายไหนได้
*
<source lang="html4strict"><marquee>ตัวอักษรเลื่อน</marquee></source>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม