ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Applezapotis/ทดลองเขียน"

| 2 มีนาคม ค.ศ. 1459<br> ณ [[ยูเทรกต์]] [[ราชรัฐมุขนายกยูเทรกต์]] จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์<br />{{small|([[ประเทศเนเธอร์แลนด์]]ในปัจจุบัน)}}
| 62 – 64 พรรษา
| align="left" | • พระสันตะปาปา[[ชาวดัตช์]]พระองค์แรกและพระองค์เดียว<br /> • พระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาลีพระองค์สุดท้ายก่อน[[สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2|พระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2]] (ค.ศ. 1978)<br /> • พระอาจารย์ของ[[จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]<br /> • ใช้พระนามบัพติศมาเป็นพระนามครองสมณศักดิ์
|-
| 219<br>[[File:Medici popes.svg|40px]]
6,299

การแก้ไข