ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Applezapotis/ทดลองเขียน"

| width="1%" | [[File:Clement XI.jpg|80px]]
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 11]]''' <br /><small>{{lang-la|CLEMENS Undecimus}}</small><br /><small>(Giovanni Francesco Albani)</small>
| 23 Novemberพฤศจิกายน ค.ศ. 1700 <br>–19 Marchมีนาคม ค.ศ. 1721<br>{{small|({{Age in years and days|1700|11|23|1721|03|19}} หรือ {{Age in days|1700|11|23|1721|03|19}} วัน)}}
| 23 Julyกรกฎาคม ค.ศ. 1649<br /> ณ อูร์บีโน มาร์เก รัฐสันตะปาปา
| 51 – 71 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • [[ข้อถกเถียงพิธีกรรมจีน]]<br /> • ทรงอุปถัมภ์การขุดค้นทางโบราณคดีใน[[สุสานใต้ดินแห่งกรุงโรม]]ครั้งแรก<br /> • ทรงประกาศให้การฉลอง[[แม่พระปฏิสนธินิรมล]]สามารถกระทำได้เป็นการทั่วไป<ref name="Papal Timeline"/>
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. The [[Chinese Rites controversy|"Chinese Rites" controversy]]. Patronized the first archaeological excavations in the [[Roman catacombs]] and made the feast of the [[Immaculate Conception]] universal.<ref name="Papal Timeline"/>
|-
| 244<br>[[File:C o a Innocenzo XIII.svg|40px]]
| width="1%" | [[File:InnocientXIII.jpg|80px]]
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 13]]''' <br /><small>{{lang-la|INNOCENTIUS Tertius Decimus}}</small><br /><small>(Michelangelo dei Conti)</small>
| 8 Mayพฤษภาคม ค.ศ. 1721 <br>– 7 Marchมีนาคม ค.ศ. 1724<br>{{small|({{Age in years and days|1721|05|08|1724|03|07}} หรือ {{Age in days|1721|05|08|1724|03|07}} วัน)}}
| 13 Mayพฤษภาคม ค.ศ. 1655<br /> ณ โปลี ลาซีโอ รัฐสันตะปาปา
| 65 – 68 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงห้ามมิให้คณะเยสุอิตเดินทางไปประกอบภารกิจใน[[จีน]]และสั่งห้ามมิให้มีการรับสมาชิกใหม่เข้าคณะ<br /> • ทรงออกตราสาร ''อะโปสโตลิซิ มินิสแตรี'' (Apostolici Ministerii) ในปี ค.ศ. 1724 เพื่อฟื้นฟูวินัยสงฆ์ใน[[สเปน]]
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Prohibited the [[Jesuits]] from prosecuting their mission in [[China]] ordering that no new members should be received into the order. Issued the papal bull ''[[Apostolici Ministerii]]'' (1724) to revive ecclesiastical discipline in [[Spain]].
|-
| 245<br>[[File:C o a Benedetto XIII.svg|40px]]
| width="1%" | [[File:Benedetto XIII.jpg|80px]]
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 13]]''' {{small|([[ผู้รับใช้พระเป็นเจ้า]])}}<br /><small>{{lang-la|BENEDICTUS Tertius Decimus}}</small><br /><small>(Pietro Francesco Orsini [[คณะดอมินิกัน|O.P.]])</small>
| 29 Mayพฤษภาคม ค.ศ. 1724 <br>– 21 Febกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1730<br>{{small|({{Age in years and days|1724|05|29|1730|02|21}} หรือ {{Age in days|1724|05|29|1730|02|21}} วัน)}}
| 2 Februaryกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1649<br /> ณ กราวีนา [[บารี]]<br />[[ราชอาณาจักรเนเปิลส์|ราชอาณาจักรนาโปลี]]
| 75 – 81 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • สมาชิก[[คณะดอมินิกัน]]<br /> • สมาชิกตระกูลออร์ซีนีคนที่ 3 และคนสุดท้ายที่ได้เป็นพระสันตะปาปา <br /> • เริ่มแรกใช้พระนาม "เบเนดิกต์ที่ 14" จากการเว้นพระนามตามพระสันตะปาปาซ้อน แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็น "เบเนดิกต์ที่ 13"<br /> • เพิกถอนการห้ามสูบ[[บุหรี่]]ทั่วโลกของพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 17 และพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 18
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Member of the [[Dominican Order]]; third and last member of the [[Orsini family]] to be pope. Originally called Benedict XIV due to the [[Antipope Benedict XIII|antipope]] but reverted to XIII. Repealed the worldwide [[tobacco]] smoking ban set by [[Urban VII]] and [[Urban VIII]].
|-
| 246<br>[[File:C o a Clemente XII.svg|40px]]
| width="1%" | [[File:Pope Clement XII, portrait.jpg|80px]]
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 12]]''' <br /><small>{{lang-la|CLEMENS Duodecimus}}</small><br /><small>(Lorenzo Corsini O.F.S)</small>
| 12 Julyกรกฎาคม ค.ศ. 1730 <br>– 6 Febกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1740<br>{{small|({{Age in years and days|1730|07|12|1740|02|06}} หรือ {{Age in days|1730|07|12|1740|02|06}} วัน)}}
| 7 Aprilเมษายน ค.ศ. 1652<br /> ณ [[ฟิเรนเซ]] [[แกรนด์ดัชชีทัสกานี]]
| 78 – 87 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • การก่อสร้างด้านหน้าอาคารใหม่ของ[[อัครมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน]] สำเร็จเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1735<br /> • ทรงสร้าง[[น้ำพุเตรวี]]ในโรมปี ค.ศ. 1732<br /> • ทรงประนาม[[ฟรีเมสัน|องค์กรฟรีเมสัน]]ในตราสาร ''อิน เอมิเนนติ อะโปสโตลาตุส'' (In eminenti apostolatus) ปี ค.ศ. 1738<br /> • พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ขึ้นครองสมณศักดิ์เมื่อพระชนมายุมากก่อน[[สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16|พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16]] ในปี ค.ศ. 2005
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Completed the new façade of the [[Archbasilica of Saint John Lateran]] (1735). Commissioned the [[Trevi Fountain]] in Rome (1732). Condemned [[Freemasonry]] in ''[[In eminenti apostolatus]]'' (1738). Last pope to be elected at an old age until Pope [[Benedict XVI]] in 2005.
|-
| 247<br>[[File:C o a Benedetto XIV.svg|40px]]
| width="1%" | [[File:Pierre Subleyras Portrait of Benedict XIV 1746. Metropolitan Museum of Art.jpg|80px]]
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 14]]''' <br /><small>{{lang-la|BENEDICTUS Quartus Decimus}}</small><br /><small>(Prospero Lorenzo Lambertini)</small>
| 17 Augustสิงหาคม ค.ศ. 1740 <br>– 3 Mayพฤษภาคม ค.ศ. 1758<br>{{small|({{Age in years and days|1740|08|17|1758|05|03}} หรือ {{Age in days|1740|08|17|1758|05|03}} วัน)}}
| 31 Marchมีนาคม ค.ศ. 1675<br /> ณ [[โบโลญญา]] [[รัฐสันตะปาปา]]
| 65 – 83 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงปฏิรูปการศึกษาสำหรับ[[นักบวช]]และปฏิทินการฉลองนักบุญ<br /> • การก่อสร้างน้ำพุเตรวีสำเร็จเสร็จสิ้น<br /> • ทรงรับรองแนวคำสอนของ[[ทอมัส อไควนัส]]<br /> • ทรงตั้งสถาบันด้านศิลปะ ศาสนา และวิทยาศาสตร์หลายแห่ง
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Reformed the education of [[priests]] and the [[Calendar of Saints|calendar of feasts]]. Completed the [[Trevi Fountain]] and affirmed the teachings of [[Thomas Aquinas]]; founded academies of art, religion and science.
|-
| 248<br>[[File:C o a Clemente XIII.svg|40px]]
| width="1%" | [[File:ClementXIII.jpeg|80px]]
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 13]]''' <br /><small>{{lang-la|CLEMENS Tertius Decimus}}</small><br /><small>(Carlo della Torre di Rezzonico)</small>
| 6 Julyกรกฎาคม ค.ศ. 1758 <br>– 2 Febกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1769<br>{{small|({{Age in years and days|1758|07|06|1769|02|02}} หรือ {{Age in days|1758|07|06|1769|02|02}} วัน)}}
| 7 Marchมีนาคม ค.ศ. 1693<br /> ณ เวนิส [[สาธารณรัฐเวนิส]]
| 65 – 75 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • บัญชาให้ปรับปรุงรูปปั้นชายโป๊เปลือยในวาติกันด้วยการนำใบมะเดื่อมาปกปิดอวัยวะเพศ<br /> • ทรงปกป้อง[[คณะเยสุอิต]]ในตราสาร ''อะโปสโตลิกุม ปัสเซนดิ'' (Apostolicum pascendi) ในปี ค.ศ. 1765
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Provided the famous fig leaves on nude male statues in the Vatican. Defended the [[Society of Jesus]] in ''"[[Apostolicum pascendi]]"'' (1765).
|-
| 249<br>[[File:C o a Clemente XIV.svg|40px]]
| width="1%" | [[File:Portrait du pape Clément XIV Ganganelli.jpg|80px]]
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 14]]''' <br /><small>{{lang-la|CLEMENS Quartus Decimus}}</small><br /><small>(Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli O.F.M. Conv.)</small>
| 19 Mayพฤษภาคม ค.ศ. 1769 <br>– 22 Sepกันยายน ค.ศ. 1774<br>{{small|({{Age in years and days|1769|05|19|1774|09|22}} หรือ {{Age in days|1769|05|19|1774|09|22}} วัน)}}
| 31 Octoberตุลาคม ค.ศ. 1705<br /> ณ ซันตาร์กันเจโล ดี โรมักนา<br />รัฐสันตะปาปา
| 63 – 68 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian.สมาชิกคณะฟรันซิสกันคอนเวนชวล Member of the [[(Conventual Franciscans|Conventual)<br Franciscan/> Order]]. Suppressedในปี theค.ศ. [[Society1773 ofทรงปราบปรามคณะเยสุอิตด้วยตราสาร Jesus]]''ดอมินุส in the briefอัก เรเดมเตอร์''"[[ (Dominus ac Redemptor]]"'') (1773).เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ
|-
| 250<br>[[File:C o a Pio VI.svg|40px]]
| width="1%" | [[File:Popepiusvi.jpg|80px]]
| '''[[สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 6]]''' <br /><small>{{lang-la|PIUS Sextus}}</small><br /><small>(Count Giovanni Angelo Braschi)</small>
| 15 Februaryกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1775 <br>– 29 Augสิงหาคม ค.ศ. 1799<br>{{small|({{Age in years and days|1775|02|15|1799|08|29}} หรือ {{Age in days|1775|02|15|1799|08|29}} วัน)}}
| 25 Decemberธันวาคม ค.ศ. 1717<br /> ณ เกเซนา เอมีลีอา-โรมาญา<br />รัฐสันตะปาปา
| 57 – 81 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงประนาม[[การปฏิวัติฝรั่งเศส]]<br /> • ทรงถูกขับไล่ออกจากรัฐสันตะปาปาโดยกองกำลังฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1798 จนกระทั่งสิ้นพระชนม์<br /> • พระสันตะปาปาผู้ทรงอุปถัมภ์ศิลปะ[[สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา]]พระองค์สุดท้าย
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Condemned the [[French Revolution]]; expelled from the Papal States by French troops from 1798 until his death. The last pope to be a patron of [[Renaissance]] art.
|- style="background:#ccc;"
| –<br>
6,300

การแก้ไข