ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร"

แก้ไขพระนามรัชกาลที่เก้า
(สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(แก้ไขพระนามรัชกาลที่เก้า)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| signature = Signature_of_Somdej_Phra_Yannasangwon_(Suvaddhana_Mahathera)-2.svg
}}
'''สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร''' พระนามเดิม '''เจริญ คชวัตร''' ฉายา '''สุวฑฺฒโน''' (3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556) เป็น[[สมเด็จพระสังฆราชไทย|สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]]พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ [[วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร]] ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและเป็นพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต<ref name = "สิ้น">{{cite web | url = http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1382622550 | title = พุทธศาสนิกชนร่ำไห้ "สมเด็จพระสังฆราช" สิ้นพระชนม์ลงแล้ว! | publisher = มติชน | date = 2013-10-24 | accessdate = 2013-10-24}}{{dead link|date=พฤษภาคม 2560}}</ref>
 
== พระประวัติ ==
61

การแก้ไข