ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภากาชาดไทย"

* 12 ก.ค. 2463 - 30 มิ.ย. 2475 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต|จอมพล จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/A/150.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2463]</ref>
* 30 มิ.ย. 2475 - 17 ก.พ. 2482 มหาอำมาตย์เอก [[เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/185.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2475]</ref>
* 27 ก.พ. 2482 - 16 ส.ค. 2482 พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก[[มังกร พรหมโยธี]] (มังกร ผลโยธิน) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/3551.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2482]</ref>
* 28 ต.ค. 2486 - 31 ม.ค. 2491 พันเอก[[ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม]] (ช่วง ขวัญเชิด) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/061/3571.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกสา วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486] (ตัวสะกดตามต้นฉบับ) </ref>
* 13 ม.ค. 2491 - 15 ก.ย. 2502 [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต|พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/D/004/152_1.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2491]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม