ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิบัติการทางทหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
โดยมาก ปฏิบัติการทางทหารมีรูปแบบของกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป ที่จะต้องทำเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละระดับของแผนที่วางเอาไว้ แต่โดยย่ออาจจะสรุปได้ดังนี้
* '''แนวคิด''' เกี่ยวกับการระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของปฏิบัติการ
* '''การข่าว''' เกี่ยวกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต้านทานของข้าศึก
* '''การวางแผน''' การบริหารกองกำลังและการนำไปใช้ให้ข่าวสารกับประชาชนทุกคนที่ถูกต้อง
* '''การจัดการ''' ในการเคลื่อนกำลัง ยุทธภัณฑ์ การฝึกฝนของกองกำลัง
* '''การเข้าร่วมปฏิบัติการ''' ในการบรรลุเป้าหมายขั้นต้นเชิงยุทธวิธี
* '''การปราบข้าศึก''' ในการปฏิบัติการเชิงลึก
* '''การยุติปฏิบัติการ''' โดยไม่สนใจว่าเป้าเป้าหมายประสงค์ของปฏิบัติการจะบรรลุผลหรือไม่ปกป้องประชาธิปไตย​
 
== การปฏิบัติการ ==
ผู้ใช้นิรนาม