ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| title = พระวรวงศ์เธอ ชั้น 5 พระองค์เจ้าชั้นตรี<br>กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
}}
พลเอก '''พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ''' (4 มกราคม พ.ศ. 2440 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496) เมื่อแรกประสูติมีพระอิสริยยศที่ “หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร” เป็นพระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ]] กับ[[หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร]] เป็นพระราชชนกใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] เป็นพระสัสสุระใน[[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] และเป็นพระราชอัยกาฝ่ายพระราชชนนีใน[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
 
== การศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม