ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฑ"

เพิ่มขึ้น 539 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เสียงอ่าน ==
อักษร "ฏ" ตรงกับตัวเทวนาครี "ड" ในภาษาบาลีสันสกฤตเป็นเสียง [[เสียงกัก ปลายลิ้นม้วน ก้อง|"ด" ที่ม้วนลิ้น]] {{IPA|/ɖ/}}
โดยทั่วไปเมื่อ ฑ เป็น[[พยัญชนะ]]ต้นจะออกเสียง ท {{IPA|/tʰ/}} แต่ก็มีบางคำที่ออกเสียง ด {{IPA|/d/}} คล้ายเสียงดั้งเดิมในภาษาบาลีสันสกฤต {{IPA|/ɖ/}} หลักเกณฑ์เดิมของ [[กำชัย ทองหล่อ]] ได้ระบุไว้ในหนังสือ ''หลักภาษาไทย'' (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2495) ว่าให้ออกเสียงเป็น ด เมื่อเป็น[[คำตาย]] <ref>[[จำนงค์ ทองประเสริฐ]]. [http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1176 การออกเสียงตัว ฑ ที่มาจากบาลีและสันสกฤต].</ref> แต่ถึงกระนั้นในปัจจุบัน คำเป็นบางคำก็ออกเสียง ด และในทางตรงข้าม คำตายหลายคำก็ออกเสียง ท อีกด้วย
 
แต่สำหรับภาษาไทยกลางและไทยใต้ โดยทั่วไปเมื่อ ฑ เป็น[[พยัญชนะ]]ต้นจะออกเสียง [[เสียงกัก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง|""]] {{IPA|/tʰ/}} แต่ก็มีบางคำที่ออกเสียง [[เสียงกัก ปุ่มเหงือก ก้อง|""]] {{IPA|/d/}} คล้ายเสียงดั้งเดิมในภาษาบาลีสันสกฤต {{IPA|/ɖ/}} หลักเกณฑ์เดิมของ [[กำชัย ทองหล่อ]] ได้ระบุไว้ในหนังสือ ''หลักภาษาไทย'' (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2495) ว่าให้ออกเสียงเป็น ด เมื่อเป็น[[คำตาย]] <ref>[[จำนงค์ ทองประเสริฐ]]. [http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1176 การออกเสียงตัว ฑ ที่มาจากบาลีและสันสกฤต].</ref> แต่ถึงกระนั้นในปัจจุบัน คำเป็นบางคำก็ออกเสียง ด และในทางตรงข้าม คำตายหลายคำก็ออกเสียง ท อีกด้วย
 
รายชื่อคำที่ ฑ ออกเสียง ด มีดังต่อไปนี้
ผู้ใช้นิรนาม