ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงกักเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ก้อง"

หน้าใหม่: {{infobox IPA |above=Voiced postalveolar affricate |ipa number=104 135 |ipa symbol=dʒ |ipa symbol2=d̠ʒ |decimal1=100 |decimal2=865 |decimal3=658 |x-sampa=dZ '''or'''...
(หน้าใหม่: {{infobox IPA |above=Voiced postalveolar affricate |ipa number=104 135 |ipa symbol=dʒ |ipa symbol2=d̠ʒ |decimal1=100 |decimal2=865 |decimal3=658 |x-sampa=dZ '''or'''...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม