ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงกักเสียดแทรก อุสุม ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง"

หน้าใหม่: {{infobox IPA|above=Voiceless alveolar sibilant affricate|ipa number=103 132|ipa symbol=ts|decimal1=678|x-sampa=ts|kirshenbaum=ts}} '''เสียงผสมเสี...
(หน้าใหม่: {{infobox IPA|above=Voiceless alveolar sibilant affricate|ipa number=103 132|ipa symbol=ts|decimal1=678|x-sampa=ts|kirshenbaum=ts}} '''เสียงผสมเสี...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม