ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรราชวงศาฯ (เจ้าฝ่ายบุต)"

พระสุนทรราชวงศาฯ (เจ้าฝ่ายบุต) มีพระญาติวงศ์ทั้งหมด 4 พระองค์ เป็นพระเชษฐา 1 พระองค์ คือ
# '''[[พระสุนทรราชวงศา (เจ้าคำสิงห์)]]''' เจ้าผู้ครองเมืองยศสุนทรประเทศราชองค์แรก
และเป็นมีพระขนิษฐา อีก 3 พระองค์ คือ
#'''เจ้านางแดง'''
#'''เจ้านางไทย'''