ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พงศาวลี ==
{{ahnentafel top|width=100%|พงศาวลีของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สกลมหาสังฆปริณายกกรมหลวงวชิรญาณสังวร'''<ref name="บวร1"/><ref>[http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15226 พระองค์ที่ ๑๙: สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)]</ref>}}
<center>{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
61

การแก้ไข