ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร"

แก้ไขพระนาม
(แก้ไขพระนาม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|สถานที่ประสูติ= [[จังหวัดกาญจนบุรี]]
| สถานที่สิ้นพระชนม์ = [[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]]
| ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสังฆราชเจ้า (วาสน์ วาสโน)กรมหลวงชินวราลงกรณ]]
| ถัดไป = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)]]
| signature = Signature_of_Somdej_Phra_Yannasangwon_(Suvaddhana_Mahathera)-2.svg
61

การแก้ไข