ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้านิกอลาที่ 1 แห่งมอนเตเนโกร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
#[[เจ้าหญิงอันนาแห่งมอนเตเนโกร]]
#เจ้าหญิงโซเฟียแห่งมอนเตเนโกร
#[[เจ้าชายมิครอฟแห่งมอนเตเนโกรเมียร์โคแห่งมอนเตเนโกร]]
#[[เจ้าหญิงซาเนียแห่งมอนเตเนโกร]]
#เจ้าหญิงวีราแห่งมอนเตเนโกร
5,748

การแก้ไข