ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อกล้ามเนื้อโครงร่างในร่างกายมนุษย์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขโดยแอปพลิเคชั่นในแอนดรอย
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| [[กล้ามเนื้อคอราโคเบรเคียลิส|คอราโคเบรเคียลิส]] (coracobrachialis) || [[โคราคอยด์ โพรเซส]] (coracoid process) ของ[[กระดูกสะบัก]] || ด้านใกล้กลางของ[[กระดูกต้นแขน]] || [[หลอดเลือดแดงแขน]] (brachial artery) || [[เส้นประสาทมัสคิวโลคิวทาเนียส]] (musculocutaneous nerve) || หุบ[[กระดูกต้นแขน]]เข้า ||
|-
| [[กล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ เบรคิไอเบรกิไอ|ไบเซ็ปส์ เบรคิไอเบรกิไอ]] (biceps brachii) || '''ด้านสั้น:''' [[โคราคอยด์ โพรเซส]] (coracoid process) ของ[[กระดูกสะบัก]] '''ด้านยาว:''' [[ปุ่มเหนือแอ่งกลีนอยด์]] (supraglenoid tubercle) || [[ปุ่มนูนเรเดียส]] (radial tuberosity) || [[หลอดเลือดแดงแขน]] (brachial artery) || [[เส้นประสาทมัสคิวโลคิวทาเนียส]] (musculocutaneous nerve) ([[แลทเทอรัลคอร์ด]]: C5–C7) || งอ[[ข้อศอก]] และพลิกหงาย[[ปลายแขน]] || [[กล้ามเนื้อไตรเซ็ปส์ เบรคิไอเบรกิไอ]]
|-
| [[กล้ามเนื้อเบรเคียลิส|เบรเคียลิส]] (brachialis) || พื้นผิวด้านหน้าของ[[กระดูกต้นแขน]] โดยเฉพาะท่อนล่างของกระดูกต้นแขน || [[โคโรนอยด์ โพรเซส]] (coronoid process) และ[[ปุ่มนูนอัลนา]] (tuberosity of the ulna) || [[หลอดเลือดแดงเรเดียลรีเคอร์เรนท์]] (radial recurrent artery) || [[เส้นประสาทมัสคิวโลคิวทาเนียส]] (musculocutaneous nerve) || งอ[[ข้อศอก]] ||
| '''กล้ามเนื้อ''' || '''จุดเกาะต้น''' || '''จุดเกาะปลาย''' || '''หลอดเลือดแดง''' || '''เส้นประสาท''' || '''หน้าที่''' || '''กล้ามเนื้อต้าน'''
|-
| [[กล้ามเนื้อไตรเซ็ปส์ เบรคิไอเบรกิไอ|ไตรเซ็ปส์ เบรคิไอเบรกิไอ]] (triceps brachii) || '''ด้านยาว:''' [[กระดูกสะบัก]] <br />'''ด้านข้าง:''' ด้านหลังของ[[กระดูกต้นแขน]]<br />'''ด้านใกล้กลาง:''' ด้านหลังของ[[กระดูกต้นแขน]] || [[โอเลครานอน โพรเซส]] (olecranon process) ของ[[กระดูกอัลนา]] || [[หลอดเลือดแดงแขนชั้นลึก]] (deep brachial artery) || [[เส้นประสาทเรเดียล]] (radial nerve) || เหยียด[[ปลายแขน]], ปลายจุดเกาะต้นด้านยาวทำหน้าที่หุบ[[ไหล่]] || [[กล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ เบรคิไอเบรกิไอ]]
|-
| [[กล้ามเนื้อแอนโคเนียส|แอนโคเนียส]] (anconeus) || [[ปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์]] (lateral epicondyle) ของ[[กระดูกต้นแขน]] || พื้นผิวด้านข้างของ[[โอเลครานอน โพรเซส]]และปลายส่วนบนของ[[กระดูกอัลนา]]ด้านหลัง || [[หลอดเลือดแดงแขนชั้นลึก]] (deep brachial artery) , [[หลอดเลือดแดงรีเคอร์เรนท์อินเตอร์ออสเซียส]] (recurrent interosseous artery) || [[เส้นประสาทเรเดียล]] (C7, C8, และ T1) || กล้ามเนื้อนี้บางส่วนรวมกับ[[กล้ามเนื้อไตรเซ็ปส์ เบรคิไอเบรกิไอ|ไตรเซ็ปส์]]ซึ่งช่วยในการเหยียด[[ปลายแขน]] และยังช่วยให้ข้อศอกอยู่นิ่ง และกางกระดูกอัลนาออกระหว่างที่คว่ำฝ่ามือ ||
|-
|}
| '''กล้ามเนื้อ''' || '''จุดเกาะต้น''' || '''จุดเกาะปลาย''' || '''หลอดเลือดแดง''' || '''เส้นประสาท''' || '''หน้าที่''' || '''กล้ามเนื้อต้าน'''
|-
| [[กล้ามเนื้อเบรคิโอเรเดียลิสเบรกิโอเรเดียลิส|เบรคิโอเรเดียลิสเบรกิโอเรเดียลิส]] (brachioradialis) || [[แนวสันแลทเทอรัล ซุปปราคอนไดลาร์]]ของ[[กระดูกต้นแขน]] || ปลาย[[กระดูกเรเดียส]] ([[สไตลอยด์ โพรเซสของกระดูกเรเดียส]]) || [[หลอดเลือดแดงเรเดียลรีเคอร์เรนท์]] || [[เส้นประสาทเรเดียล]] || งอ[[ปลายแขน]] ||
|-
| [[กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส ลองกัส|เอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส ลองกัส]] (extensor carpi radialis longus) || [[แนวสันแลทเทอรัล ซุปปราคอนไดลาร์]] || [[กระดูกฝ่ามือ]]ชิ้นที่ 2 || [[หลอดเลือดแดงเรเดียล]] || [[เส้นประสาทเรเดียล]] || เหยียด[[ข้อมือ]], กาง[[มือ]]ที่[[ข้อมือ]] || [[กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส]]
380,773

การแก้ไข