ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตกกระไดหัวใจพลอยโจน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| [[อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์]]
|-
| คุณครูจริงใจ ใจสม (จริง) (พ.ศ. 2545) <br/> คุณครูจริงใจ คุณธรรมจริงชัย (จริง) (พ.ศ. 2562) || [[นาเดีย โสณกุล]] || [[ณภัทร บรรจงจิตไพศาล]]
|-
| เจนธรรม ดีพลับพลึง (อ๋า) (พ.ศ. 2545) <br/> เจนธรรม ธรรมชาติ (เจน) (พ.ศ. 2562) || ชาญชัย วราวิทยา || [[ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม]]
|-
| คุณครูจริงใจ ใจสม (จริง) (พ.ศ. 2545) <br/> คุณครูจริงใจ คุณธรรมจริงชัย (จริง) (พ.ศ. 2562) || [[นาเดีย โสณกุล]] || [[ณภัทร บรรจงจิตไพศาล]]
|-
| ภพรัก วาสนาดี (ภพ) (พ.ศ. 2545) <br/> ภพสุข แก้วเศษ (ภพ) (พ.ศ. 2562)
| ด.ช.อัครพนธ์ อังสุภูติพันธ์
! '''บทบาท''' || colspan = "4" align = "center"| '''นักแสดงสมทบ'''
|-
| ศุภศรี บรมกาญจนจักรวาลวิวัฒน์ (หนูศรี) (พ.ศ. 2545) <br/> ศุภศรี (ซูซี่/ซูกะ) (พ.ศ. 2562) || [[เจมี่ บูเฮอร์]] || [[อธิชนัน ศรีเสวก]]
|-
| จารึก (จา) (พ.ศ. 2545) <br/> จารึก พจนปกรณ์ () (พ.ศ. 2562) (พ่อคุณนายร้อยแก้ว) || [[สรพงศ์ ชาตรี]] || [[สันติสุข พรหมศิริ]]
| จอย (พ.ศ. 2545) <br/> อ้อย (พ.ศ. 2562) (แม่บ้านที่บ้านคุณนายร้อยแก้ว) || นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์ || สุภาวดี พิทักษ์วรรัตน์
|-
| กำนันแปะ (เพื่อนจารึก) || - || ณัฐพงษ์ แตงเกษม
|-
| () || - || พงษ์นิรันดร์ กันตจินดา
| ชาวบ้าน || - || สกุนตลา ปีกจตุรัส
|-
| ลุง || - || กฤษณ์ พุฒรังษี
|-
| ชาวบ้าน || - || เข็มพร ศรศิริวงศ์
|-
| เจ้าหน้าที่ป่าไม้ || - || ณัฐ เค้ายวนผึ้ง
|-
| ชาวบ้าน || - || พีระเดช เริงสำราญ
|-
| ลูกน้องกำนันแปะ || - || ดรัณภพ สุริยาวงษ์
|-
| ชาวบ้าน || - || อาท ลำนารายณ์
|-
| ชาวบ้าน || - || อภิษฐา ศรีสุพรรณ์
|-
| ยายที่ออกมาหน้าบ้าน || พูล ทองทับ ||
ผู้ใช้นิรนาม