ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองสามัญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| status = Client
| empire = Nazi Germany
| status_text = Administratively autonomous componentรัฐองค์ประกอบการปกครองตนเอง<br />ofของ [[Nazi Germany|Germanyนาซีเยอรมัน]]<ref name="Diemut">Diemut 2003, [https://books.google.com/books?id=J_BCNrHG9K8CJ_BCNrHG9K8C&pg=PA268PA268 page 268.]</ref>
| era =[[การยึดครองโปแลนด์]]ในสงครามโลกครั้งที่สอง
| government_type = พลเรือนบริหารปกครอง
ผู้ใช้นิรนาม