ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล การเลือกตั้ง
{{กล่องข้อมูล การเลือกตั้ง|election_name=การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533|country=กรุงเทพมหานคร|type=presidential|ongoing=no|previous_year=[[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528|พ.ศ. 2528]]|next_year=[[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535|พ.ศ. 2535]]|election_date=7 มกราคม 2533|turnout=|image1=[[ไฟล์:10จำลอง.jpg|70px]]|nominee1='''[[จำลอง ศรีเมือง|พลตรี จำลอง ศรีเมือง]]'''|party1=[[พรรคพลังธรรม]]|popular_vote1='''703,671'''|image2=|nominee2=[[เดโช สวนานนท์]]|party2=[[พรรคประชากรไทย]]|popular_vote2=283,777|title=ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร|before_election=[[จำลอง ศรีเมือง|พลตรี จำลอง ศรีเมือง]]|before_party=กลุ่มรวมพลัง|after_election=[[จำลอง ศรีเมือง|พลตรี จำลอง ศรีเมือง]]|after_party=[[พรรคพลังธรรม]]}}{{กล่องข้อมูล การเลือกตั้ง
| election_name = การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539
| title country= ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
| country = ไทย
| type = presidential
| ongoing = ไม่no
| previous_election previous_year= [[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535|พ.ศ. 2535]]
| next_election next_year= [[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543|พ.ศ. 2543]]
| previous_year = พ.ศ. 2535
| election_date = [[2 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2539]]
| next_election = การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543
|turnout=
| next_year = พ.ศ. 2543
| image1 = [[ไฟล์:พิจิตต รัตตกุล1.gif|15070px]]
| seats_for_election =
| nominee1 = '''[[พิจิตต รัตตกุล]]'''
| election_date = [[2 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2539]]
|party1=กลุ่มมดงาน
| popular_vote1 = '''768,994'''
| image2 = [[ไฟล์:Chamlong Srimuang 2008-12-27.jpg|15070px]]
| nominee2 = [[จำลอง ศรีเมือง|พล.ต.ตรี จำลอง ศรีเมือง]]
| party2 = [[พรรคพลังธรรม]]
| popular_vote2 = 514,401
|image3=[[ไฟล์:Krisada_aroon01.jpg|70px]]
| before_election nominee3= [[กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา|ร.อ.ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา]]
|party3=[[พรรคประชากรไทย]]
|popular_vote3=244,002
|title=ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
|before_election=[[กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา|ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา]]
|before_party=[[พรรคพลังธรรม]]
| after_election = [[พิจิตต รัตตกุล]]
|after_party=กลุ่มมดงาน
}}
 
| image1 = [[ไฟล์:พิจิตต รัตตกุล1.gif|150px]]
| nominee1 = [[พิจิตต รัตตกุล]]
| party1 = ผู้สมัครอิสระ
| party_colour= no
| nominee_seat1 = ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
| last_election1 = —
| seats1 = 768,994
| seat_change1 = —
| popular_vote1 = 768,994
| percentage1 = 43.53%
 
| image2 = [[ไฟล์:Chamlong Srimuang 2008-12-27.jpg|150px]]
| nominee2 = [[จำลอง ศรีเมือง|พล.ต.จำลอง ศรีเมือง]]
| party2 = พรรคพลังธรรม
| party_colour= no
| nominee_seat2 = ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
| last_election2 = —
| seats2 = 514,401
| seat_change2 = —
| popular_vote2 = 514,401
| percentage2 = 33.09 %
 
| title = ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
| before_election = [[กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา|ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา]]
| before_party = ผู้สมัครอิสระ
| after_election = [[พิจิตต รัตตกุล]]
| after_party = ผู้สมัครอิสระ
}}
'''การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539''' นับเป็น '''[[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] เป็นครั้งที่ 5''' สืบเนื่องจาก [[กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา|ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา]] ได้ดำรงตำแหน่ง [[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] ครบวาระ (2535-2539) จึงจัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 มิถุนายน 2539
 
4,780

การแก้ไข