ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงในประเทศไทย"

→‎พ.ศ. 2476–2484: แก้ไขการสะกด
(→‎พ.ศ. 2476–2484: แก้ไขการสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[กระทรวงธรรมการ]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม|กระทรวงยุตติธรรมยุติธรรม]]
* [[กระทรวงวัง]]
* [[กระทรวงเศรษฐการ]] (กระทรวงพาณิชย์)
ผู้ใช้นิรนาม