เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

→‎พ.ศ. 2476–2484: แก้ไขการสะกด
* [[กระทรวงธรรมการ]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม|กระทรวงยุตติธรรมยุติธรรม]]
* [[กระทรวงวัง]]
* [[กระทรวงเศรษฐการ]] (กระทรวงพาณิชย์)
ผู้ใช้นิรนาม