ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
'''พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์''' เป็น[[รายพระนามเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่|เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่]] องค์ที่ 6 แห่ง[[ราชวงศ์ทิพย์จักร]]<ref>รุ่งพงษ์ ชัยนาม. '''ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา'''. [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]</ref> ด้วยพระนิสัยที่เด็ดขาดเป็นที่เคารพยำเกรงในหมู่ข้าราชบริพารและพสกนิกร เมื่อทรงพิจารณาตัดสินว่าคดีความใดแล้ว หากทรงเอ่ยว่า "อ้าว" เมื่อใด หมายถึงการต้องโทษตัดศีรษะประหารชีวิต จนประชาชนทั่วไปต่างถวายพระสมัญญาว่า "เจ้าชีวิตอ้าว"<ref name="อดีตลานนา">บุญเสริม ศาสตราภัย และสังคีต จันทนะโพธิ. (2520) '''อดีตลานนา''' กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์</ref> ในแง่พฤติการณ์แล้ว พระองค์ถือเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ที่ทรงอำนาจมากที่สุดในบรรดาทุกองค์
== พระเกียรติยศ ==
{{กล่องข้อมูล พระยศ
|พระนาม = พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์
|ตราแผ่นดิน =
|ธงพระยศ =
|ตราพระยศ =
|ธงประจำพระองค์ =
|ตราประจำพระองค์ =
|การทูล = ฝ่าพระบาทเจ้า
|การแทนตน = ข้าพเจ้า/หม่อมฉัน
|การขานรับ = พระเจ้าข้า/เพคะ
|ลำดับโปเจียม = 1 (ฝ่ายเหนือ)
}}
 
== พระประวัติ ==
167

การแก้ไข