ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่ (ตารางธาตุ)"

(โลหะทรานซิชัน หมู่ 8)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== อ้างอิง ==
* Fluck, E. New notations in the periodic table. Pure & App. Chem. 1988, 60, 431-436.พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา
 
{{ตารางธาตุ}}
ผู้ใช้นิรนาม