ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ความหมายโดยรวม คือ ความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นผลจากความรู้และคุณธรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่นอีสาน
 
*'''พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย''' : [[พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก]]
 
*'''ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย''' : [[ต้นราชพฤกษ์]] หรือ [[ต้นคูณ]]
ผู้ใช้นิรนาม