ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== บั้นปลายชีวิต ==
ช่วงปี พ.ศ. 2553 เจ้าระวีพันธุ์ประสบอุบัติเหตุหกล้มจนต้องผ่าตัด และแพทย์ให้งดการออกงานสังคม จนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมพิราลัยอย่างสงบด้วยอาการเส้นเลือดอุดตันในปอด ประกอบกับความดันต่ำอันเป็นโรคประจำตัว เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่[[โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่]] สิริอายุ 87 ปี<ref name="มติชน">{{cite web |url=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1420192311|title=คุณหญิง ดร.เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล สายตระกูล ณ เชียงใหม่ ถึงแก่อนิจกรรม|author=|date=2 มกราคม 2558| work= |publisher=มติชนออนไลน์|accessdate=4 มกราคม 2558}}</ref> การนี้[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ได้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมโกศโถ และพระราชทานพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม<ref>{{cite web |url=http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1420208281|title='เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล' ถึงแก่กรรม ในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 3 ม.ค. 58|author=|date=2 มกราคม 2558| work= |publisher=ประชาชาติธุรกิจออนไลน์|accessdate=4 มกราคม 2558}}</ref>
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ เมรุปราสาทชั่วคราว [[วัดสวนดอก (พระอารามหลวง)]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงใหม่]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/016/1.PDF ข่าวในพระราชสำนัก (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘)] เล่ม 133 ตอนที่ 16ข หน้า 343 วันที่ 15 มิถุนายน 2559</ref> การนี้ได้มีการจัดสร้างเมรุปราสาทสำหรับการพระราชทานเพลิงศพตามแบบประเพณีจัดการศพเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีต
49

การแก้ไข