ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# เจ้าศักดิ์ขจร ณ ลำพูน สมรสกับวันเพ็ญ ศักดาธร
 
== การถึงแก่อนิจกรรมพิราลัย ==
เจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน ถึงแก่อนิจกรรมพิราลัยจากอุบัติเหตุเครื่องบิน<ref name=lanna/> [[เลาดาแอร์ เที่ยวบินที่ 004]] เครื่องยนต์ขัดข้อง และตกที่บริเวณ[[อุทยานแห่งชาติพุเตย]] จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534<ref>Wallace, Charles P. "'All Evidence' in Thai Air Crash Points to Bomb." ''[[ลอสแอนเจลิสไทมส์]]''. May 28, 1991. [http://articles.latimes.com/1991-05-28/news/mn-2556_1_lauda-air/2 2]. Retrieved on February 15, 2013.</ref><ref>[http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1084 พุเตย : สำนักอุทยานแห่งชาติ]</ref> หลังจากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[[ทุติยจุลจอมเกล้า]] เพียง 22 วัน สิริอายุได้ 65 ปี
 
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ หีบทองสาลสลัก ฉัตรเบญจาตั้งประดับเกียรติยศ ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์บำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมแก่ศพ เจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน เป็นเวลา 7 วัน ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าศพ
49

การแก้ไข