ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณคดีสโมสร"

เพิ่มลิงค์ เพื่อความสะดวก
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8306837 โดย 58.11.24.24: ก่อกวน ใส่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(เพิ่มลิงค์ เพื่อความสะดวก)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ประเภทกาพย์เห่เรือ ได้แก่ [[กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์]]
* ประเภทกลอนนิทาน ได้แก่ [[พระอภัยมณี]]
* ประเภทนิราศ ได้แก่ [https://th.wikipedia.org/wiki/นิราศนรินทร์|นิราศนรินทร์]] วร้าวนิราศนรินทร์]
*
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม