ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ของเหลวผลควบแน่นโพส–ไอน์สไตน์"

เคาะวรรค
(เคาะวรรค)
(เคาะวรรค)
พฤติกรรมที่โดยปกติจะเห็นได้ในระดับอะตอมก็สามารถเห็นได้ในระดับที่กว้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้านำสสารควบแน่นโพส-ไอน์สไตน์มาใส่ในถ้วยแก้ว และรักษาระดับความเย็นให้เพียงพอ สสารดังกล่าวจะไหลคลานออกมาข้างนอกถ้วยแก้วด้วยตัวมันเอง
 
สสารควบแน่นโพส-ไอน์สไตน์ได้รับการพยากรณ์ว่ามีอยู่จริงโดย[[ไอน์สไตน์]]ในปี ค.ศ. 1925 หลังจากที่ศึกษาผลงานของ[[สัตเยนทระ นาถ โพส]] แต่ก็ไม่มีใครทำให้สสารดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริงจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1995 ซึ่งส่งผลให้การค้นพบดังกล่าวได้รับ[[รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์]]ในปี ค.ศ. 2001 ต้นฉบับงานเขียนของไอน์สไตน์ก็เพิ่งถูกค้นพบอีกครั้งในปี ค.ศ. 2005 นี่เอง
 
{{สถานะของสสาร}}
11,560

การแก้ไข