เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| insigniasize = 100px
| insigniacaption = ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
| image = [[ไฟล์:Lak Wachananawat.jpg|100px]][[ไฟล์:550000016175109xx.jpg|100px]]
| incumbent = [[ลักษณ์ วจนานวัช]] <br> และ <br> [[วิวัฒน์ ศัลยกำธร]]
| incumbentsince = 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| style =
* นาย[[อำนวย ปะติเส]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
* นางสาว[[ชุติมา บุณยประภัศร]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
* นาย[[ลักษณ์ วจนานวัช]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
* นาย[[วิวัฒน์ ศัลยกำธร]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน