ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังษีนภดล ยุคล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
รังษีนภดล ยุคล เดิม หม่อมเจ้ารังษีนภดล ยุคล ประสูติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2480 มีเจ้าพี่น้องร่วมพระบิดา-มารดาสององค์ ได้แก่
 
* ท่านผู้หญิง[[พันธุ์สวลี กิติยากร]] (ท่านหญิงปิ๋ม) พระมารดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุกรมหมื่นสุทธนารีนาถ]]
* [[หม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล]] (ท่านชายกบ)
 
ต่อมาได้สมรสใหม่กับนายแพทย์วิเชียร ตระกูลสิน
 
คุณหญิงรังษีนภดล ถึงชีพิตักษัยด้วยโรคหทัยวายเฉียบพลัน ในเวลา 20.00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สิริชันษา 79 ปี [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร|สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศโถประกอบเกียรติยศศพ ณ ศาลากวีนีรมิต [[วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร]] และในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุกรมหมื่นสุทธนารีนาถ]] โปรดให้[[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา([[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี]]) เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
 
== ปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ ==
ชีวิตในวัยเยาว์ท่านหญิงรังษีนภดล ชอบตามเสด็จพระบิดาไปเที่ยวชมสภาพธรรมชาติในพื้นที่ป่าหลายแห่ง เช่น ป่า[[พนมสารคาม]] ป่าชายแดน[[เทือกเขาตะนาวศรี]] สนใจการศึกษาพันธุ์ไม้และความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าแต่ละชนิด ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับรอยเท้าสัตว์ป่า จนมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก ซึ่งท่านหญิงสามารถนำความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่ร่วมงานและอยู่ใกล้ชิดกับองค์ท่านเป็นอย่างดี ท่านหญิง รังษีนภดล ทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงทุ่มเทวรกาย เพื่องานอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม แม้ในช่วงชันษามากก็มีพลานามัยที่แข็งแรง สามารถดำเนินป่า และขับรถยนต์ด้วยองค์เอง นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นเลิศ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเก่า ๆ ได้อย่างแม่นยำ มีอุปนิสัยเรียบง่าย ไม่ถือตัว และยังเสด็จไปในงานพิธีต่าง ๆ ตามการทูลเชิญ
 
ในปัจฉิมวัยพักอยู่ ณ ตำหนักรังสิตคลองสี่ ซึ่งตั้งตรงปากทางเข้าคลอง 4 (ริมถนนรังสิต-นครนายก) ถนนพระองค์เจ้าสาย ตรงข้ามร้านอาหารบ่อเงิน และสนามม้า[[สมเด็จพระเจ้าหลานเธอลูกเธอ พระองค์เจ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี]] ซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันกับพระตำหนักบึงยี่โถ ใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุกรมหมื่นสุทธนารีนาถ]] ในบริเวณแนวเดียวกัน ซึ่งนอกจากเป็นที่ประทับแล้ว ยังเป็นที่ทำการมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล เป็นมูลนิธิที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างป่า กระทิง และสัตว์ป่าอื่น ๆ ด้วย โดยภายในพื้นที่ตำหนัก ท่านหญิงรังษีนภดลทรงนำที่นาส่วนองค์มาใช้เป็นแปลงปลูกข้าวหอมนิล ตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง โดยลงมือหว่านพันธุ์ข้าว ใส่ปุ๋ยและควบคุมการเก็บผลผลิตด้วยองค์เอง ทั้งยังใช้ที่นาเป็นที่ทำงาน เพื่อติดตามดูแปลงข้าว ซึ่งนำผลผลิตข้าวหอมนิลที่ได้ไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
ผู้ใช้นิรนาม