ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย"

แก้ไขส่วนผิด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้ไขส่วนผิด)
== ข้อมูลจำเพาะ ==
 
* ประเภทเส้นทาง : ทางรถไฟทางไกลสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)<ref>[http://www.tri.chula.ac.th/triresearch/neast/neast.html ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ(สายอีสาน)] สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562.</ref> ช่วงปี พ.ศ. 2501-2551
* รหัส : 2209
* ชื่อภาษาไทย : ตลาดหนองคาย
 
=== การเปิดเดินรถไฟ ===
หลังจาการก่อสร้างทางรถไฟ แล้วมีการตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อ ช่วงสถานีนาทา-สถานีหนองคายเสร็จแล้ว จึงเปิดเดินรถครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 แต่เนื่องจากก่อสร้างอาคารสถานีหนองคายที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ [[การรถไฟแห่งประเทศไทย]]จะเปิดสถานีหนองคายเป็นที่หยุดรถไปพลางก่อน ที่ก.ม. 623+588 (บริเวณย่านสถานีหนองคาย ริมฝั่งแม่น้ำโขง) โดยใช้ชื่อว่า "ที่หยุดรถหนองคาย" มีอักษรย่อว่า "นค." ให้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Nong Khai" เป็นการชั่วคราวแทนสถานีหนองคาย ตามคำสั่งที่ ก.112/7599 ที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2500 ซึ่งให้ใช้ความเร็วในการเดินรถในทางตอน[[สถานีรถไฟนาทา|สถานีนาทา]]-[[ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย|ที่หยุดรถไฟหนองคาย]] โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง หลังจากก่อสร้างสถานีรถไฟหนองคายเสร็จครบถ้วน จึงเปลี่ยนชื่อกลับจากที่หยุดรถไฟหนองคาย เป็น[[ที่หยุดรถไฟตลาดหนองคาย|สถานีรถไฟหนองคาย]] แล้วเปิดการเดินรถได้ตลอดทาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 โดยความยาวของทางรถไฟสายนี้ ตั้งแต่สถานีชุมทางถนนจิระ ถึง สถานีหนองคาย ยาว 359 กิโลเมตร<ref>[http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10&postdays=0&postorder=asc&start=360 คำสั่งทั่วไป ที่ ก.๑๕๑/๑๐๑๘๐ การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง '''เปิดการเดินรถต่อจากสถานีนาทาถึงสถานีหนองคาย ''']'''[http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=17 ตำนานแห่งรถไฟไทย หน้า37 Rotfaithai.Com]''' สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2562.</ref>
 
=== การถูกลดระดับ และยุบสถานี ===
745

การแก้ไข