ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ"

สต[็๊]?อ[กค]โฮ(ล์)?ม→สต็อกโฮล์ม
(สต[็๊]?อ[กค]โฮ(ล์)?ม→สต็อกโฮล์ม)
*[http://www.alquimicos.com/oq_reg/internacionales/icho_15.pdf ข้อสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ]
|-
| 14 || [[สตอกโฮล์มสต็อกโฮล์ม]] || {{flagicon|Sweden}} [[สวีเดน]] || 3-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ||
*[http://www.alquimicos.com/oq_reg/internacionales/icho_14.pdf ข้อสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ]
|-
123,859

การแก้ไข