ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็มเคานต์ดาวน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| language = [[ภาษาเกาหลี]] [[ภาษาอังกฤษ]]
| num_seasons =
| num_episodes =616617 (252 เมษายนพฤษภาคม 2019)
| list_episodes =
| producer =
|25 เมษายน 2019
|'''Special MC''' ซานะ ([[ทไวซ์|TWICE]])
|-
! colspan="4" |เดือนพฤษภาคม
|-
!สัปดาห์ที่
!ตอนที่
!วันที่ออกอากาศ
!รายนามพิธีกร (กลุ่ม/วงที่สังกัด)
|-
|1
|617
|92 พฤษภาคม 2019
|'''Special MC''' ดาฮย็อน ([[ทไวซ์|TWICE]])
|}
 
|[[บีทีเอส (กลุ่มนักร้อง)|BTS]]
|Boy With Luv
|11,000*
|-
| colspan="10" |*ทางรายการคิดคะแนนรวมผิดพลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
|-
|1
|617
|2 พฤษภาคม 2019
|[[ทไวซ์|TWICE]]
|FANCY
|[[เอ็น.ฟลายอิง|N.Flying]]
|Spring Memories
|
|[[ทไวซ์|TWICE]]
|
|FANCY
|
|11,000*
|
|-
|2
|618
|9 พฤษภาคม 2019
|
|2 พฤษภาคม 2019
|THE BOYZ / NU'EST / Kim Donghan
| -
| -
|Haeun x Yosep / VERIVERY / Eric Nam
|TWICE
|TXT
|NU'EST
|TBA
|-
|2
|618
|9 พฤษภาคม 2019
|Oh My Girl / Yu Seungwoo / Eric Nam / Nam Woohyun (INFINITE)
|TBA
|TBA
|TBA
|Eric Nam
|TBA
|TBA
|TBA
|TBA
|-
|2
|
|9 พฤษภาคม 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|3
97

การแก้ไข