ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงในประเทศไทย"

 
=== พ.ศ. 2562–ปัจจุบัน===
ในช่วงที่ [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ได้มีการยุบรวม[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเทศไทย)|กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย)|สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ]] และ[[สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ|สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง]] เข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม<ref>ผู้จัดการออนไลน์, [https://mgronline.com/qol/detail/9620000042062 ราชกิจจาฯ ประกาศ กม. 9 ฉบับ ตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา” เริ่ม 2 พ.ค.]</ref>
{{บน}}
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
4,631

การแก้ไข