ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| ปานวาด นทีพิทักษ์ || colspan = "2" align = "center"| [[สุธาสินี พุทธินันท์]] <br> [[พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร]] (แสดงแทน) || [[กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา]] <br> [[สุปรียา พุทธน]] (แสดงแทน) ||[[ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ]]
|-
| ปกรณ์ นทีพิทักษ์ || colspan = "2" align = "center"| [[กิตติ บูลสถาพร]] <br> [[เดชบดินทร์ ฉายทองดี ]] (แสดงแทน) || [[สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว]] ||ตะวัน​ พันวา
|
|-
| กติยา มนูญศักดิ์ || colspan = "2" align = "center"| [[ผอูน จันทรศิริ]]<br>[[รัญญา ศิยานนท์]] (แสดงแทน) || [[ชลเลขา ละงู]] <br>[[กันยารัตน์ นภาศัพท์]] (แสดงแทน) ||
|-
| คมขวัญ สมุทรเทวา || colspan = "2" align = "center"| [[จีรนันทน์ เศวตนันท์]] <br>[[พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด]] (แสดงแทน) || [[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]] ||[[นันทิดา แก้วบัวสาย]]
|-
| ร้อยกรอง ดิเรกวิทยา || colspan = "2" align = "center"| [[อำภา ภูษิต]] || [[ปภัสรา เตชะไพบูลย์]]
986

การแก้ไข