ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาพร้อม ในรัชกาลที่ 5"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มภาพ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| image = เจ้าจอมมารดาพร้อม_ในรัชกาลที่_5.jpg
| caption =
| birth_name = พร้อม
| birth_date =
| birth_place =
| residence =
| death_date = 8 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 117 (ปัจจุบันตรงกับ พ.ศ. 2442)
| death_date =
| death_place = [[ประเทศไทย|สยาม]]
| burial_place = [[วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร]]
| nationality =
| known_for =
| term =
| father = พระยาพิษณุโลกาธิบดี (บัว)
| mother = คุณหญิงกลิ่น พิษณุโลกาธิบดี
| spouse = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| children = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย|พระองค์เจ้าหญิงประภาพรรณพิไลย]]<br>[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาส|พระองค์เจ้าหญิงประไพพรรณพิลาส]]<br>[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมัยวุฒิวโรดม|พระองค์เจ้าชายสมัยวุฒิวโรดม]]<br>[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร|พระองค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากร]]
}}
 
'''เจ้าจอมมารดาพร้อม''' เจ้าจอมมารดาเป็น[[บาทบริจาริกา]]ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ท่านเป็นบุตรีของพระยาพิษณุโลกาธิบดี (บัว) กับ ท่านผู้หญิงคุณหญิงกลิ่น พิษณุโลกาธิบดี<ref>''ราชสกุลวงศ์'', หน้า 96</ref>
 
==พระราชบุตร==
เจ้าจอมมารดาพร้อม ได้ถวายตัวเป็นพระสนมใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] มีพระราชบุตร 6 พระองค์ แต่ตกพระโลหิตไป 2 พระองค์ พระราชบุตรได้แก่
*# '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย]]''' ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2428 ปีระกา สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2491 พระชันษา 63 ปี
*# '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาส]]''' ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2428 ปีระกา สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429 พระชันษา 1 ปี 3 เดือน
*# '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมัยวุฒิวโรดม]]''' ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2431 ปีชวด สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2432 พระชันษา 1 ปี 3 เดือน
*# '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า''' ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีฉลู พ.ศ. 2432
*# '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า''' ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาล พ.ศ. 2433
*# '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร]]''' ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2434 ปีเถาะ สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 พระชันษา 91 ปี
 
== อนิจกรรม ==
* '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย]]''' ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2428 ปีระกา สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2491 พระชันษา 63 ปี
เจ้าจอมมารดาพร้อมป่วยเป็นวัณโรคภายใน ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 117 (ปัจจุบันตรงกับ พ.ศ. 2442) เวลา 2 ทุ่มเศษ เจ้าพนักงานอาบน้ำและแต่งศพ เชิญลงหีบทองทึบแล้วแห่ไปฝังที่[[วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=15|issue=45|pages=493|title=ข่าวตาย|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/046/493_1.PDF|date=12 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 117|accessdate=22 เมษายน พ.ศ. 2562|language=ไทย}}</ref>
* '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาส]]''' ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2428 ปีระกา สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429 พระชันษา 1 ปี 3 เดือน
* '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมัยวุฒิวโรดม]]''' ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2431 ปีชวด สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2432 พระชันษา 1 ปี 3 เดือน
* '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า''' ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีฉลู พ.ศ. 2432
* '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า''' ไม่เป็นพระองค์ ตกเสียเมื่อปีขาล พ.ศ. 2433
* '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร]]''' ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2434 ปีเถาะ สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 พระชันษา 91 ปี
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
* [[ไฟล์:King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5]] ชั้นที่ 5 (จ.ป.ร.5)
 
== อ้างอิง ==
; เชิงอรรถ
* {{อ้างหนังสือ
{{รายการอ้างอิง}}
|ผู้แต่ง= สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
; บรรณานุกรม
|ชื่อหนังสือ= จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา
{{เริ่มอ้างอิง}}
|จังหวัด=กรุงเทพฯ
* {{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง= กัลยาณิวัฒนาฯ, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า|ชื่อหนังสือ= จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา|จังหวัด=กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่=สำนักพิมพ์บรรณกิจ|ปี=2548|ISBN=9742217467|จำนวนหน้า=136}}
|พิมพ์ที่=สำนักพิมพ์บรรณกิจ
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร| ชื่อหนังสือ = ราชสกุลวงศ์| URL = https://ia800501.us.archive.org/25/items/ThaiKings/Thai%20Kings.pdf| จังหวัด = พิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร| ปี = 2554 | ISBN = 978-974-417-594-6| จำนวนหน้า = 296}}
|ปี=2548
{{จบอ้างอิง}}
|ISBN=9742217467
|จำนวนหน้า=136
}}
 
{{สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ พระภรรยาเจ้า ใน รัชกาลที่ 5}}
 
{{เรียงลำดับ|พร้อม}}
{{อายุขัย||2442}}
{{เกิดปี| }}
{{ตายปี| }}
[[หมวดหมู่:พระภรรยาในรัชกาลที่ 5]]
[[หมวดหมู่:เจ้าจอมมารดา]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเหรียญรัตนาภรณ์ จ.ป.ร.5]]