ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ"

นายแพทย์ภูมินทร์ เข้าสู่การเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด[[พรรคความหวังใหม่]] ในการเลือกตั้งเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 และ[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2539|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2539]] ต่อมาใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2544|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544]] จึงย้ายมาลงสมัครและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแบบบัญชีรายชื่อ สังกัด[[พรรคไทยรักไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00010521.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ]</ref>
 
นายแพทย์ภูมินทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเป็นประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2538<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/074/79.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๕/๒๕๓๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง]</ref> และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของ[[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ|นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]] เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 <ref>[http://www.soc.soc.go.th/SLK/showlist3.asp?pagecode=91878&pdate=2009/06/09&pno=1&pagegroup=1/ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ]</ref> และ ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2553]] ซึงเป็นเป็นการทำงานครบ 1 ปี ของ นายแพทย์ภูมินทร์<ref>[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000079608&Keyword=%c0%d9%c1%d4%b9%b7%c3%ec “ภูมินทร์” ไขก๊อกเก้าอี้รองโฆษกฯ ประชด “มาร์ค” ป้องภูมิใจห้อย ในสังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน]</ref>
 
ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2554|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2554]] ได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 3 (อำเภอกันทรลักษ์ ยกเว้นตำบลภูเงิน) ในสังกัดพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยแพ้ให้กับนาง[[อุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์]] จาก[[พรรคภูมิใจไทย]] เพียง 500 คะแนน