ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ"

ป้ายกำกับ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายกำกับ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
==== '''23 เมษายน'''====
- '''เวลา 8:19 - 11:35 น. จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม'''
==== '''2 พฤษภาคม''' ====
* '''2 พฤษภาคม''' - เวลา 16:09 - 20:30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์ [[สะพานพระพุทธยอดฟ้า]] พระบรมราชานุสรณ์ [[ลานพระราชวังดุสิต|พระลานพระราชวังดุสิต]] และเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
* '''3 พฤษภาคม - มีการแบ่งพิธีออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้'''
** เวลา 10:00 น. เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกรจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
1,530

การแก้ไข