ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รอน บรรจงสร้าง"

เว้นวรรค
(เพิ่มข้อมูลการกำกับ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(เว้นวรรค)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
==รางวัล==
* [[รางวัลโทรทัศน์ทองคำ]] ครั้งที่ 5 สาขาดาราสนับสนุนชายดีเด่น จากละครเรื่อง [[กตัญญูประกาศิต]] (ช่อง 3)
* [[รางวัลโทรทัศน์ทองคำ]] ครั้งที่ 20 สาขาดาราสนับสนุนชายดีเด่น จากละครเรื่อง[[ราชินีหมอลำ]] (ช่อง 3)
 
ผู้ใช้นิรนาม