ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมเหศวรนโรดม จักรพงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระอิสริยยศ = สมเด็จพระมเหศวร
| พระบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]]
| พระมารดา = พระองค์เจ้าหญิงสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี
| พระชายา = 7 พระองค์
| พระโอรส/ธิดา = 13 พระองค์
33

การแก้ไข