ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<br />{{เก็บกวาดสถานศึกษา}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| ภาพ = [[ไฟล์:satriwit3logo.gif|150px]]
 
{{กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ}}
<references />{{กลุ่มโรงเรียนสตรีวิทยา|โรงเรียนสตรีวิทยา=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2|โรงเรียนสตรีวิทยา 2=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2_2|โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5|โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2_2}}
{{เรียงลำดับ|นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล}}
[[หมวดหมู่:กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]]
ผู้ใช้นิรนาม