ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตามนุษย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
ซึ่งอาจติดขัดเนื่องจากโรคจอตา การไหลเวียนเลือดที่ไม่ดี หรือการอยู่ในที่สูง{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน | date = 2011-05}}
 
ตามนุษย์สามารถรับแสงสว่างในพิสัยถึง 10<sup>14</sup> หรือหนึ่งร้อยล้านล้าน (100,000,000,000,0001) ซึ่งเท่ากับ 46.5 f-stop คือตั้งแต่จาก 10<sup>−6</sup>&nbsp;[[แคนเดลา|cd]]/[[เมตร|m]]<sup>2</sup> หรือ 0.000001 (หนึ่งในล้าน) [[แคนเดลา]]ต่อ[[ตารางเมตร]] จนถึง 10<sup>8</sup>&nbsp;cd/m<sup>2</sup> หรือร้อยล้าน (100,000,000) แคนเดลาต่อตารางเมตร<ref name="IvergardHunt2008">
{{cite book | last1 = Ivergard | first1 = Toni | last2 = Hunt | first2 = Brian | title = Handbook of Control Room Design and Ergonomics: A Perspective for the Future, Second Edition | url = https://books.google.com/books?id=DR9UyqLkgH8C&pg=PT108 | accessdate = 2014-10-15 | date = 2008-10-01 | publisher = CRC Press | isbn = 978-1-4200-6434-6 | page = 90}}</ref><ref name="KaschkeDonnerhacke2013">
{{cite book | last1 = Kaschke | first1 = Michael | last2 = Donnerhacke | first2 = Karl-Heinz | last3 = Rill | first3 = Michael Stefan | title = Optical Devices in Ophthalmology and Optometry: Technology, Design Principles and Clinical Applications | url = https://books.google.com/books?id=DPw8AgAAQBAJ&pg=PA26 | accessdate = 2014-10-15 | date = 2013-11-25 | publisher = Wiley | isbn = 978-3-527-64899-3 | page = 26}}</ref><ref name="BanterleArtusi2011">
ผู้ใช้นิรนาม