ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเต๋อเสี่ยน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''จักรพรรดินีเสี้ยวเต๋อเสี่ยน'''({{lang-zh|孝德显皇后}}{{lang-en|Empress Xiaodexian}}) (12 เมษายน ค.ศ.1831 - 24 มกราคม ค.ศ.1850) พระวรชายาเอกใน[[จักรพรรดิเสียนเฟิง]]ขณะทรงดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร
==พระประวัติ==
พระนางทรงเป็นชนเผ่า[[แมนจู]] ตระกูลสะโกตา ({{lang-zh|萨克达}}{{lang-en|Sakda}}). ใน ค.ศ. 1847 ทรงอภิเษกสมรสกับ [[จักรพรรดิเสียนเฟิง|องค์ชายอี้จู้]] พระโอรสองค์ที่สี่ใน [[จักรพรรดิเต้ากวง]] ซึ่งดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร และได้รับการสถาปนาเป็นพระวรชายาเอก ในมกุฎราชกุมาร ต่อมาในปี ค.ศ. 1850 ทรงพระประชวรและสิ้นพระชนม์ โดยไม่มีพระโอรสธิดาใดๆใด ๆกับ [[จักรพรรดิเสียนเฟิง|องค์ชายอี้จู้]]เลย หนึ่งเดือนหลังการทิวงคตของพระนาง [[จักรพรรดิเต้ากวง]] เสด็จสวรรคต และ องค์มกุฎราชกุมารเสวยราชย์เป็นจักรพรรดิเสียนเฟิง . ในฐานะที่เป็นพระวรชายาเอกในขณะดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร จักรพรรดิเสียนเฟิงจึงโปรดให้เฉลิมพระนามพระนางสะโกตาเป็น '''จักรพรรดินีเสี้ยวเต๋อเสี่ยน''' โดยพระศพของพระนางถูกฝังไว้ในสุสานหลวงติงหลิง.
 
==พระอิสริยยศหลังทรงสิ้นพระชนม์==
2,382

การแก้ไข