ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายนางาโฮริสึรูมิเรียวกูจิ"

ZeroSixTwo ย้ายหน้า สายนะงะโฮะริซึรุมิ-เรียวกุชิ ไปยัง สายนางาโฮริสึรูมิเรียวกูจิ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
(แทนที่ "นะงะโฮะริ" → "นางาโฮริ" +แทนที่ "ซึรุมิ" → "สึรูมิ" +แทนที่ "เรียวกุชิ" → "เรียวกูจิ" +แทนที่ "โอซะกะ" → "โอซากะ" +แทนที่ "คะโดะมะ" → "คาโดมะ" +แทนที่ "-มินะมิ" → "มินามิ" +แทนที่ "ไทโชะ" → "ไทโช" ด้วยสจห.)
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า สายนะงะโฮะริซึรุมิ-เรียวกุชิ ไปยัง สายนางาโฮริสึรูมิเรียวกูจิ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
 
18,970

การแก้ไข