ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพนด้ายักษ์"

เคาะวรรค
(เคาะวรรค)
หมีแพนด้าหมีแพนด้า
 
หมีแพนด้าหมีๆหมี ๆ แพนด้า
 
หมีแพนด้าเขาว่าน่ารัก
 
ผมนี้ชักๆชัก ๆ อยากจะเห็น
 
อยากสัมผัสหมีตัวเป็นๆเป็น ๆ
 
อยากจะเห็น เห็นหมีแพนด้า
เหมาเครื่องบินขี่ขึ้นฟ้า
 
มาเรามาๆมา ๆ ไปดูหมี
 
ไปดูด้วยกันนะๆนะ ๆ
 
เคยเห็นไหมนั่นนายหมี
มันสวยดีดูน่ารัก
 
คนมุงดูๆดู ๆ กันมากๆมาก ๆ
 
เพราะเขาอยากๆ จะดูหมี
 
เด็กๆเด็ก ๆ ถามเพราะสงสัย
 
ถามว่าใครดูแลหมี
หมีแพนด้า หมีแพนด้า
 
หมีแพนด้า หมีๆหมี ๆ แพนด้า
 
เก่งเนาะ มีแต่ตัวสะอ๊าด สะอาด
เหมาเครื่องบินขี่ขึ้นฟ้า
 
มาเรามาๆมา ๆ ไปดูหมี
 
ไปดูด้วยกันนะๆนะ ๆ
 
เคยเห็นไหมนั่นนายหมี
มันสวยดีดูน่ารัก
 
คนมุงดูๆดู ๆ กันมากๆมาก ๆ
 
เพราะเขาอยากๆอยาก ๆ จะดูหมี
 
เด็กๆเด็ก ๆ ถามเพราะสงสัย
 
ถามว่าใครดูแลหมี
หมีแพนด้า หมีแพนด้า
 
หมีแพนด้า หมีๆหมี ๆ แพนด้า
 
นั่น เห็นไหม สะอ๊าด สะอาด
11,565

การแก้ไข