ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยากอบผู้ชอบธรรม"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
== ประวัติ ==
ประวัติของยากอบคลุมเคลือคลุมเครือมาก และมักสับสนกับยากอบท่านอื่น ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิล ตาม[[พระวรสารนักบุญมัทธิว]]บทที่ 13 ทำให้ทราบว่าพระเยซูมีพี่น้องคนหนึ่งชื่อยากอบ<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Matt/13/55 มัทธิว 13:55]</ref> ช่วงที่พระเยซูยังไม่สิ้นพระชนม์ บรรดาพี่น้องของพระเยซูยังไม่ได้วางใจเชื่อถือพระองค์ และไม่แน่ชัดว่าท่านมาเป็น[[สาวกของพระเยซู]]ตั้งแต่เมื่อไร แต่จาก[[จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1]] ทำให้ทราบว่าหลังจากที่[[การคืนพระชนม์ของพระเยซู|พระเยซูได้คืนพระชนมชีพ]]ก็ได้มาปรากฏกายแก่ท่านด้วย<ref>[http://www.bible.is/THATSV/1Cor/15/7 1 โครินธ์ 15:7]</ref>
 
หลังจากนั้นยากอบก็ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในคริสตจักรในกรุงเยรูซาเลม จนเป็นที่นับถือว่าเป็นเสาหลักของคริสตจักร<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Gal/2/9 กาลาเทีย 2:9]</ref> ในช่วงที่มี[[การประชุมสภาที่เยรูซาเลม]] ยากอบเห็นว่าคนที่ไม่ใช่ยิวก็สามารถรับ[[พระคุณของพระเจ้า]]ให้ถึง[[ความรอด]]ได้โดยความเชื่อวางใจในพระเยซู โดยไม่ต้องเข้า[[สุหนัต]]ตามจารีตศาสนายิว แต่ให้ถือจารีตยิวเพียงบางข้อ ได้แก่ ไม่บูชารูปเคารพ ไม่ล่วงประเวณี ไม่กินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และไม่กินเลือด<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Acts/15 กิจการ 15]</ref>
2,174

การแก้ไข