ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีชมพู"

เพิ่มขึ้น 85 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สีชมพูคู่กับ[[สีน้ำเงิน]] เป็นสีประจำ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]], [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]], [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]], [[โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว]], [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน]], [[โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล]], [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]], [[โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์]], [[โรงเรียนวัดราชาธิวาส]], [[โรงเรียนโยธินบูรณะ]], [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]], [[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี]] และ[[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีดำ]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนเทพลีลา]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีขาว]]และ[[สีเขียว]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนวัดสุทธิวราราม]]และ[[โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีน้ำตาล]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีขาว]] เป็นสีประจำ[[โรงเรียนสตรีสิริเกศ]], [[โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย]], [[โรงเรียนปิยะบุตร์]], [[โรงเรียนภูเขียว]] และ[[โรงเรียนวัดศรีจันทร์]]
ผู้ใช้นิรนาม