ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยพะเยา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| head =
| officer_in_charge = 1,893 คน (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2561)<ref name = officer_in_charge_1>มหาวิทยาลัยพะเยา, กองการเจ้าหน้าที่, [http://www.personnel.up.ac.th/Main/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=28247 สรุปอัตรากำลังบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เดือน พฤษภาคม 2561]</ref><ref name = officer_in_charge_2>มหาวิทยาลัยพะเยา, กองการเจ้าหน้าที่, [http://www.personnel.up.ac.th/Main/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=28246 สรุปอัตรากำลังบุคลากร สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เดือน พฤษภาคม 2561]</ref>
| students = 1518,904691 คน (ปีการศึกษา 2561)<ref name = rpt_std_present>มหาวิทยาลัยพะเยา, ระบบบริการการศึกษา, [http://www.reg.up.ac.th/rpt/rpt_std_present/preview/all ข้อมูลจำนวนนิสิตปัจจุบัน], 29 มิถุนายน 2561</ref>
| other =
| city = '''วิทยาเขตหลัก''' <br> 19 หมู่ที่ 2 [[ถนนพหลโยธิน]] [[ตำบลแม่กา]]
ผู้ใช้นิรนาม