ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรยากาศของโลก"

ไม่รู้
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ไม่รู้)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ชั้นบรรยากาศคือส่วนที่ปกคลุมผิวโลก โดยมีหน้าที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์และวัตถุต่างๆ ในอวกาศ ซึ่งภายในชั้นบรรยากาศจะประกอบไปด้วย ไอน้ำ ความร้อน อากาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
น้อง
 
แก๊สไนโตรเจน 78%
 
แก๊สออกซิเจน 21%
 
แก๊สอาร์กอน 0.93%
 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 0.03%
 
และแก๊สอื่นๆ 0.04
ผู้ใช้นิรนาม