ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองนครพนม"

* [[โรงเรียนตงเจี่ย]]
* [[โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม]]
 
=== โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ===
* โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง)
* โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)
* โรงเรียนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
* โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)
* โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
* โรงเรียนเทศบาล ๖ (ยงใจยุทธ)
 
== สถานที่ท่องเที่ยว ==
ผู้ใช้นิรนาม