ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองคาย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สถาบันของรัฐ ได้แก่ [[วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย]], วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย, [[วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สอฉ.๑|วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย]] และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
* สถาบันของเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน และโรงเรียนเจมส์บริหารธุรกิจ
{{col-begin|width=70%}}
{|
{{col-2}}
| width = "500" valign="top" |
; โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย
* โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา
* โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
*
{{col-2}}
| width = "500" valign="top" |
; โรงเรียนเอกชน
* โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก
; โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
* โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย
{{col-end}}
|}
 
== การท่องเที่ยว ==
10,368

การแก้ไข